Veilig op het dak werken

veilig op het dak werken
 • Een dakdekker moet veilig op het dak werken

Een dakdekker moet aan verschillende veiligheidseisen voldoen om ervoor te zorgen, dat het werk op daken veilig wordt uitgevoerd. De exacte eisen kunnen variëren afhankelijk van de regelgeving en normen die in jouw specifieke regio van toepassing zijn, maar over het algemeen zijn enkele veelvoorkomende veiligheidseisen voor dakdekkers:

 1. Valbeveiliging: Dakdekkers moeten valbeveiligingsmaatregelen treffen, zoals het dragen van harnassen en het installeren van valbeschermingssystemen, zoals hekken en netten, om te voorkomen dat ze van het dak vallen.

 2. Veilige toegang: Zorg voor een veilige toegang tot het dak, zoals ladders of steigers, en zorg ervoor dat deze in goede staat verkeren en correct zijn opgesteld.

 3. Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s): Dakdekkers moeten PBM’s dragen, zoals helmen, veiligheidsbrillen, gehoorbescherming, handschoenen en veiligheidsschoenen, om zichzelf te beschermen tegen gevaren op de werkplek.

 4. Veilige werkmethoden: Gebruik veilige werkmethoden, zoals het vermijden van werken op natte of gladde oppervlakken, en het vermijden van het werken in extreme weersomstandigheden, zoals sterke wind of onweer.

 5. Training en opleiding: Zorg ervoor dat dakdekkers de nodige training en opleiding hebben ontvangen om veilig op hoogte te werken en om te gaan met gereedschappen en materialen.

 6. Inspectie en onderhoud: Regelmatige inspectie en onderhoud van gereedschappen, apparatuur en valbeveiligingssystemen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat ze goed functioneren en veilig kunnen worden gebruikt.

 7. Gezondheid en hygiëne: Zorg voor sanitaire voorzieningen en zorg ervoor dat dakdekkers toegang hebben tot schoon drinkwater en dat er maatregelen zijn genomen om blootstelling aan schadelijke stoffen te minimaliseren.

 8. Bewustwording van gevaren: Dakdekkers moeten zich bewust zijn van de mogelijke gevaren op de werkplek en weten hoe ze ermee moeten omgaan, inclusief het identificeren van potentiële gevaren zoals losse dakbedekkingsmaterialen of zwakke dakstructuren.

 9. Communicatie: Het is belangrijk dat er goede communicatie is tussen de leden van het dakdekkersteam, zodat iedereen op de hoogte is van de veiligheidsprocedures en potentiële gevaren.

Het is van cruciaal belang dat dakdekkers en hun werkgevers zich bewust zijn van de specifieke veiligheidsvoorschriften en -eisen die van toepassing zijn in hun regio, en dat ze zich strikt aan deze voorschriften houden om ongevallen en verwondingen te voorkomen. Veiligheid op de werkplek is van het grootste belang in de dakdekkersbranche vanwege de inherente gevaren van werken op hoogte.

Waarom moet een dakdekker een VCA certificaat hebben?

Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is in Nederland een belangrijke certificering voor professionals in de bouw- en technieksector, waaronder dakdekkers. Het hebben van een VCA-certificaat is niet verplicht, maar het wordt sterk aanbevolen en soms zelfs vereist om te kunnen werken op bouwplaatsen of industriële locaties. Hier zijn enkele redenen waarom een dakdekker een VCA-certificaat zou moeten hebben:

 1. Veiligheid: VCA-certificering is gericht op het bevorderen van veiligheid op de werkplek. Dakdekkers werken vaak op hoogte en lopen risico op vallen of andere gevaarlijke situaties. Het VCA-certificaat helpt hen de juiste veiligheidsprocedures te begrijpen en te volgen, waardoor het aantal ongevallen en letsel kan worden verminderd.

 2. Verhoogde kwalificaties: Het behalen van een VCA-certificaat toont aan dat een dakdekker kennis heeft van veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en in staat is om veilig te werken. Dit kan hun geloofwaardigheid en professionele status verhogen.

 3. Toegang tot bouwplaatsen: Sommige bouw- en industriële opdrachtgevers vereisen dat alle werknemers en aannemers die op hun bouwplaatsen werken, een geldig VCA-certificaat hebben. Zonder dit certificaat kunnen dakdekkers de toegang tot potentiële projecten verliezen.

 4. Milieubewustzijn: Het VCA-certificaat omvat ook aspecten van milieubewustzijn en -beheer. Dakdekkers leren hoe ze op een milieuvriendelijke manier kunnen werken, wat steeds belangrijker wordt in de bouwsector.

 5. Concurrentievoordeel: In een competitieve markt kan het hebben van een VCA-certificaat dakdekkers een concurrentievoordeel bieden bij het winnen van projecten en het aantrekken van klanten die waarde hechten aan veiligheid en kwaliteit.

Kortom, hoewel een VCA-certificaat misschien niet strikt verplicht is voor dakdekkers, biedt het aanzienlijke voordelen op het gebied van veiligheid, kwalificatie, toegang tot projecten en concurrentiepositie. Het is een investering in zowel de persoonlijke veiligheid als de professionele ontwikkeling van dakdekkers.

Interessante blogs