Privacyverklaring Jabe Dakservice
Laatst bijgewerkt: 23-08-2023
Jabe Dakservice hecht veel waarde aan de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze
website. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met persoonlijke informatie die
we verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en website. We streven ernaar om uw
persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Verzamelde informatie
  Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of onze website bezoekt, kunnen we de volgende
  persoonlijke informatie verzamelen:
  1.1. Persoonlijke gegevens: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere
  contactgegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of gebruikmaakt van
  onze diensten.
  1.2. Betalingsinformatie: Indien van toepassing kunnen we betalingsinformatie verzamelen,
  zoals creditcardgegevens of bankrekeningnummers, om betalingen voor onze diensten te
  verwerken.
  1.3. Gebruiksgegevens: We kunnen automatisch informatie verzamelen over uw gebruik
  van onze website, zoals uw IP-adres, browsertype, datum en tijd van toegang, de pagina’s
  die u bezoekt en andere gegevens met betrekking tot uw interactie met onze website.
 2. Doeleinden van gegevensverwerking
  We gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
  2.1. Het verlenen van onze diensten: We gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze
  dakdiensten aan u te leveren, inclusief het plannen van afspraken, het verstrekken van
  offertes, het uitvoeren van reparaties en andere gerelateerde taken.
  2.2. Klantenservice: We kunnen uw gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen,
  verzoeken en klachten, en om u te voorzien van de nodige ondersteuning.
  2.3. Verbetering van onze diensten: We streven ernaar om onze diensten voortdurend te
  verbeteren en te optimaliseren. We kunnen uw gegevens analyseren om inzicht te krijgen
  in trends, het gebruiksgedrag van onze klanten te begrijpen en op basis daarvan
  verbeteringen door te voeren.
  2.4. Marketingdoeleinden: Met uw toestemming kunnen we uw contactgegevens
  gebruiken om u op de hoogte te houden van onze diensten, promoties, nieuwsbrieven of
  andere relevante informatie die voor u interessant kan zijn. U heeft te allen tijde het recht
  om u af te melden voor dergelijke communicatie.
 3. Gegevensbescherming en beveiliging
  We hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en nemen passende
  technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden
  opgeslagen en verwerkt. We hanteren strikte beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang,
  verlies, wijziging of openbaarmaking van uw gegevens te voorkomen. Enkele van de maatregelen
  die we nemen, omvatten:
  3.1. Gegevensversleuteling: We maken gebruik van versleutelingstechnologieën, zoals
  Secure Socket Layer (SSL) of vergelijkbare methoden, om de vertrouwelijkheid van uw
  persoonlijke gegevens te waarborgen tijdens de verzending ervan via internet. Dit helpt bij
  het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw gegevens tijdens het transport.
  3.2. Toegangsbeperking: We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot
  geautoriseerd personeel en eventuele derden die betrokken zijn bij het verlenen van onze
  diensten. Al deze personen zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
  gegevens te waarborgen en deze alleen te gebruiken voor legitieme doeleinden.
  3.3. Gegevensopslag: We slaan uw persoonlijke gegevens op in beveiligde systemen en
  infrastructuren die worden beschermd door geavanceerde beveiligingsmaatregelen. We
  bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor
  ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.
  3.4. Beveiligingsaudits: We voeren regelmatig beveiligingsaudits en -evaluaties uit om
  ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd. We streven
  ernaar om onze beveiligingsmaatregelen voortdurend te verbeteren in overeenstemming
  met de technologische ontwikkelingen en best practices in de branche.
  3.5. Bewustwording en training: We zorgen ervoor dat al onze medewerkers op de hoogte
  zijn van het belang van gegevensbescherming en privacy. We bieden regelmatige
  trainingen en bewustmakingsprogramma’s om ervoor te zorgen dat onze medewerkers
  begrijpen hoe ze met persoonlijke gegevens moeten omgaan en welke maatregelen ze
  moeten nemen om de privacy van onze klanten te beschermen.
  Ondanks onze inspanningen kunnen we echter geen absolute garantie bieden voor de beveiliging
  van uw gegevens, aangezien geen enkele methode van gegevensoverdracht of -opslag volledig
  veilig is. We raden u aan voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het beschermen van uw
  inloggegevens en het regelmatig wijzigen van uw wachtwoorden, om de veiligheid van uw
  persoonlijke gegevens te maximaliseren.
 4. Delen van persoonlijke gegevens
  We delen uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en
  wanneer dat nodig is om onze diensten te leveren of te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We
  kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende partijen:
  4.1. Dienstverleners: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe
  dienstverleners die namens ons bepaalde taken uitvoeren, zoals betalingsverwerking, ITondersteuning, gegevensopslag en -beheer, marketingactiviteiten en klantenservice. Deze
  dienstverleners hebben beperkte toegang tot uw persoonlijke gegevens en mogen deze
  alleen gebruiken voor het uitvoeren van hun taken namens ons.
  4.2. Zakelijke partners: In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens delen
  met geselecteerde zakelijke partners, zoals aannemers of leveranciers, om de uitvoering
  van onze diensten te vergemakkelijken. Deze partners zijn contractueel gebonden aan
  strikte vertrouwelijkheidsvereisten en mogen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken
  voor de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  4.3. Wettelijke vereisten: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen om te voldoen aan
  toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures, gerechtelijke bevelen of
  verzoeken van overheidsinstanties. We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te
  zorgen dat uw privacyrechten worden beschermd in overeenstemming met de
  toepasselijke wetgeving.
  4.4. Overige gevallen: In andere gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met
  uw voorafgaande toestemming of op basis van een legitiem belang, bijvoorbeeld in het
  geval van een fusie, overname of verkoop van activa van Jabe Dakservice. In dergelijke
  gevallen zullen we passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van uw
  gegevens te waarborgen.
  We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins commercieel
  exploiteren aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wettelijk toegestaan
  of vereist.
 5. Uw rechten
  U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze rechten kunnen
  onder meer het recht omvatten op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking,
  gegevensportabiliteit en bezwaar tegen verwerking. U kunt deze rechten uitoefenen door contact
  met ons op te nemen zoals beschreven in sectie 7.
  Houd er rekening mee dat het uitoefenen van deze rechten onderworpen kan zijn aan bepaalde
  wettelijke beperkingen en voorwaarden. We zullen redelijke inspanningen leveren om uw
  verzoeken tijdig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving te beantwoorden.
 6. Wijzigingen in de privacyverklaring
  We kunnen deze privacyverklaring periodiek bijwerken om ervoor te zorgen dat deze overeenkomt
  met onze praktijken met betrekking tot de verzameling, opslag en verwerking van persoonlijke
  gegevens. Eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze pagina geplaatst en de
  datum van de herziening wordt bovenaan de verklaring vermeld.
  Indien er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in de manier waarop we uw persoonlijke
  gegevens gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via een duidelijke kennisgeving op
  onze website of via andere passende communicatiemiddelen. We raden u aan om regelmatig
  deze privacyverklaring te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
  Door gebruik te maken van onze diensten of door onze website te blijven gebruiken nadat een
  bijgewerkte versie van de privacyverklaring is gepubliceerd, stemt u in met de herziene
  voorwaarden van de verklaring.
 7. Contactgegevens
  Indien u vragen, opmerkingen of zorgen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, of als u
  uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons
  opnemen via de volgende contactgegevens:
  Jabe Dakservice
  Prins Hendrikkade 21-E , 1012 TL , Amsterdam
  085 – 06 02 980
  [email protected]
  Onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming is ook beschikbaar om uw vragen met
  betrekking tot gegevensbescherming te beantwoorden. U kunt contact met hen opnemen via:
  Dennis Scholten
  [email protected]
  We zullen redelijke inspanningen leveren om uw vragen en verzoeken zo snel mogelijk te
  beantwoorden en eventuele zorgen op te lossen in overeenstemming met de toepasselijke
  wetgeving.
  Bedankt voor het lezen van onze privacyverklaring.

Lees voor prettig zakendoen ook onze algemene voorwaarden.